مقطع کارشناسی

حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

تحویل

 

سید جلیل گلاب

4489709935

 

 

صادق حسنی

4449972368

 

 

جمال زارع مهرجردی

4480022392

 

 

بهنام محمدی یایچی

1450010466

 

 

زهرا حاتمی ده شیخی

2300881586

 

 

علیرضا مقدسی نائینی

1249958822

 

 

الهام خیابانی

0902465112

 

 

اسماعیل انجام

 

27/7/94 تحویل آقای صیقل،با ارائه وکالت محضری

 

زهرا اسفندیاری

2530020701

 

 

محمود نعمت زاده

4449908503

 

 

علی محمد کشاورزی مروست

0480049416

 

 

راضیه کوه کن

4533

 

 

مینا حسنی صدرآبادی

4420090251

 

 

مژگان غلامی میبدی

2780

 

 

حمید حسنی صدرآبادی

4480030255

 

 

منیره میرزائی پور میبدی

4480026851

 

 

علیرضا زارع ده آبادی

37

 

 

علیرضا پهلوان شمسی

4480015744

 

 

محمدعلی قاسمی فیروزآبادی

192

 

 

مرتضی طالبی مزرعه شاهی

1240019025

 

 

مریم غلامی بندکهل

1206

 

 

وحید صابری حسین آباد

15228

 

 

داود سلیمانی

127

 

 

سید عباس حیدریه

68

 

 

محمد پوراحمدی

53

 

 

علیرضا دیده گاه

3312

 

 

ابوالفضل برزگری خانقاه

4480007271

 

 

مهرناز قاسمی تودشکچوئی

13543

 

 

احسان خوش اندام

414

 

 

افسانه بهروزی

11

 

 

عیاسعلی کریم زاده شهری

2923

 

 

حامد هنجاری

164

 

 

مرضیه کبیری

1875

ارسال به دانشگاه ایلام 2/9/94

 

فاطمه سعدی

6885

 

 

شایسته مقنی ده ابادی

130

 

 

مطهره قدیمی نژاد اناری

170

 

 

محمود مشیری شورکی

4480013806

 

 

احمدعلی اسلامی امیرآباد

448002766

 

 

ملیحه آقابابائی

12628

 

 

فاطمه زارعی محمودآبادی

4480006575

 

 

زینب زارع گاریزی

4460039192

 

 

محمدجواد نوراللهی دره

4420026103

 

 

محمدعلی اسلامی حسن آبادی

4480008561

 

 

رضوان زارع هرفته

4420031476

 

 

حجت اله یزدانی

2

 

 

حسن عظیم زاده

4440031897

 

 

سید یحیی حسینی نسب

2490

 

 

زهرا خادمی

847

 

 

فریده پاسدار زاده

2530065381

 

 

عاطفه یوسفی

2420088621

 

 

مینا زارع کوهی

10363

 

 

علی رضوانی بفروئی

55

 

 

ندا اصفهانی

0012533531

 

 

حامد میرزایی پور

6

 

 

محمدکاظم دهقانی

300

 

 

علی اکبرزارعی محمودآبادی

25

 

 

زهره میرزایی

958

 

 

نفیسه شادی

38825

 

 

فرهاد اوچی پور

4040060202

 

 

فرشته شوازی

5307

 

 

طیبه رشتاک

0010395611

 

 

علیرضا عباسی

4480029478

 

 

علیرضا فرقانی

21

 

 

محبوبه ابراهیمی

4172

 

 

الهام رضائی

4600039532

 

 

محمدرضا خورایه

585 

 

 

فرشته کمالی فر

4440027644

 

 

سیدابراهیم موسوی

9460

 

 

مژده نظری

12117

 

 

حسین صالحی

132

 

 

مجید ذبیحی محمودآبادی

84

 

 

غلامرضا احمدزاده

954

 

 

سیدابراهیم موسوی

9460

 

 

اکرم اسلامی حسن آبادی

4480027211

 

 

حمیدرضا دهقانی

4393

 

 

محمدحسن دهقانی فیروزآبادی

4480016406

 

 

محمد حسن زارع

24

 

 

سید علی سید خانقاه

4480037012

 

 

نسرین شریفی

3140007477

 

 

زهرا نوری

0670028908

 

 

روح اله دهقانی فخرآباد

4440031722

 

 

عماد آقایی میبدی

178

 

 

حسین حیدری

1114

 

 

ابوالفضل کارگر بیده

4480033955

 

 

محمد چیت ساز

4480050681

 

 

محمد رضا کارگر

4420249900

 

 

علی رضوانی

1/7/94 تحویل دانشجو

 

 

زهره باشی

4480017682

 

 

زهره   پورعزیزان

314002250501

 

 

ابوالفضل زمانی

180

11/5/95 تحویل دانشجو

 

محمد حسین ذوالفقاری شورک

710

 

 

خدیجه جعفریان

1051

 

 

محسن خیاطیان

785

 

 

جلال فلاح یخدانی

62

7/11/94 تحویل دانشجو

 

کمال خواجه

254

 

 

زینب مرادی

4480015825

16/9/94 تحویل دانشجو

 

حمیده دهقان

544

 

 

اسماعیل امامی میبدی

28

 

 

ویدا فرجی

4640057946

 

 

مجید رحیمی

65

 

 

الهام متقیان

4480001913

14/11/94 تحویل دانشجو

 

حبیب اله سقاچی

9

 

 

محمدحسین مجرک

49

 

 

مژگان منصوری

93

 

 

فاطمه سعدی

6885

 

 

فاطمه عباسی

0370428511

29/4/95 تحویل دانشجو

 

ابوالقاسم علیرضایی

4059

 

 

هدایت فلاح

941

 

 

محسن رفیع پور

136

 

 

سیده عصمت میرباقری

1200037995

1/3/95 تحویل دانشجو

 

نسترن نوروزی

161

 

 

محمد رضا زارع

4480017836

 

 

مریم نوری زاده

1300

 

 

الهام نخعی

4420013184

 

 

محمد بیگی

 

 

 

سید امیر خطیب

 

 

 

علی اصغر محمدی

 

 

 

فایزه دهقانی

 

 

 

مسعود دهقانی

 

21/11/94 تحویل دانشجو

 

حمید حسینیان

480033831

 

 

ابوالفضل صادقیان

12959

 

 

احسانه کریمی

60

31/3/95 تحویل دانشجو

 

مهدی یزدانی

807

 

 

الهام موسی زاده

4440045294

 

 

محمد حسین فلاح مهرجردی

4480037543

 

 

علی بمانی

11

 

 

مهدی فاتحی

4480064818

 

 

کمال آخوندی

54

19/12/94 تحویل دانشجو

 

هاشم زارع شاهی

218

 

 

مجتبی فرد شورکی

4480031863

25/3/95 تحویل دانشجو

 

محمد مهدی باغستانی

994

 

 

طاهره احمدی

48

 

 

نجمه فیاضی

34

 

 

ابوالفضل کارگر

4480016961

 

 

عصمت راه پیما

4480039244

 

 

سید علی حسینی

45

 

 

محمد حسین برزگری

1372

18/1/95 تحویل دانشجو

 

اعظم قائمی دره

818

 

 

علیرضا تقیان

1270659911

 

 

سیما محمد جانی

2550045262

 

 

محدثه السادات حسینیان ندوشن

4450032438

 

 

اکبر زارعی محمودآبادی

50

 

 

ایمان زارع ده ابادی

113

22/4/95 تحویل آقا مسلم گلللللللللللل

 

محمدحسین دهقانی فیروزابادی

75

 

 

حسین مقربی

4480049169

 

 

مرجان دهقانی

1271006774

 

 

مهدی زارعشاهی

4

 

 

سلمان پور شاه محمدی

4290

 

 

سمیرا امینی

5490035791

 

 

سمیه ممتاز

10335

 

 

حمید زارعی

94

 

 

ابوالفضل دهقانی

3167

30/4/95 تحویل دانشجو

 

لیلا رحیمی

63

 

 

فائزه السادات میرجعفری

4480025294

 

 

الهام عاشوری

1190131021

 

 

فاطمه بنا پور

4440049771

 

 

منیژه طالبی ندوشن

543

 

 

محمدعلی خرداد مهر

4480022902

 

 

 

 

 

 
معماری