جواد کارگر زاده 

رئیس مرکز

مجید سعیدی

 روابط عمومی و دبیرخانه

حمید فلاح

مسئول اداری  و مسئول حراست  

   

اکرم برزگر

معاون آموزش

مهدی نامجوفر

مسئول دانشجویی فرهنگی و فناوری و اطلاعات مرکز

مسلم زارع

امور فارغ التحصیلان

مسئول مرکز مشاوره

   

حسین دهقانی

کارشناس آموزش

مقطع کاردانی

مرضیه اسلامی

کارشناس آموزش

مقطع کارشناسی

سمانه غنی پور

کارشناس مالی و شهریه

فاطمه صادقیان

امور کلاسها

فاطمه قانعی

امور کلاسها

یوسف زارعشاهی

کارپرداز

حسن دهقانی

مسئول کتابخانه

ام البنین عباسی

انتظامات