محمد راعی دهقی

 سرپرست مرکز

مجید سعیدی

 روابط عمومی و دبیرخانه

 

 

   

اکرم برزگر

معاون آموزش

 

 

مسلم زارع

امور فارغ التحصیلان

مسئول مرکز مشاوره

   
 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه قانعی

امور کلاسها

یوسف زارعشاهی

کارپرداز و مسئول کارگاه های مرکز