جواد کارگر زاده 

سرپرست مرکز

مجید سعیدی

 روابط عمومی و دبیرخانه

حمید فلاح

مسئول اداری مالی

حبیب محیطی

فناوری اطلاعات

اکرم برزگر

معاون آموزش

مهدی نامجوفر

مسئول فرهنگی

مسلم زارع

مسئول دانش آموختگان

و امور دانشجویی

محمد مهدی صمدی 

مسئول حراست

حسین دهقانی

کارشناس آموزش

مقطع کاردانی

مرضیه اسلامی

کارشناس آموزش

مقطع کارشناسی

سمانه غنی پور

کارشناس مالی و شهریه

فاطمه صادقیان

امور کلاسها

فاطمه قانعی

امور کلاسها

یوسف زارعشاهی

کارپرداز

حسن دهقانی

مسئول کتابخانه

ام البنین عباسی

انتظامات

فتح الله دهقانی

خدمات