اردوی زیارتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس از تاریخ7 بهمن  لغایت  11 بهمن برگزار می گردد. 

هزینه ثبت نام 120000تومان 

مهلت ثبت نام دوشنبه 5بهمن

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی فرهنگی (آقای دهقانی) مراجعه نمایید

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد یکشنبه 27 دی 1394, 12:52:00