مهندس جواد کارگرزاده بیده - متولد 1356 میبد - دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران