به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی  درمصاحبه با خبرگزاری ایسنا در واکنش به حواشی اخیر علیه او و دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: تمامی حاشیه‌ها علیه من به این دلیل است که مافیایی در دانشگاه جامع علمی کاربردی فعال بود که من در مقابل فعالیت‌های غیرقانونی این افراد قرار گرفته‌ام و مانع ادامه این نوع فعالیت‌ها شدم. به طوری که ساماندهی کدرشته‌های علمی کاربردی، تعطیلی مراکز بی‌کیفیت و بررسی مجدد صلاحیت علمی و عمومی مدرسین این دانشگاه از جمله این نوع فعالیت‌ها بود که به مذاق عده‌ای زیاده‌طلب و فرصت‌طلب خوش نیامده است.

وی تصریح کرد: حواشی اخیر علیه من در خصوص انفصال از خدمت نیز نوعی شایعه‌سازی است که از طرف افراد زیاده‌خواه صورت می‌گیرد و من به هیچ عنوان تحت تاثیر این فشارها قرار نخواهم گرفت و تا وقتی به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هستم، تکلیفی که بر عهده گذاشته شده و برنامه‌هایی که تدوین کرده‌ام را اجرایی خواهم کرد.

دکتر محمدحسین امید خاطرنشان کرد: متاسفانه از روزی که در این دانشگاه فعالیت خود را آغاز کردم هر سه ماه یک بار شایعه‌ای علیه من منتشر شده که ریشه اغلب این شایعات یکی است و اگر بخواهیم تحت تاثیر این نوع شایعات قرار بگیریم، بسیاری از کارها زمین خواهد ماند.

وی افزود: البته باید این نکته را اذعان کرد که انتشار شایعات بی‌اساس علیه دانشگاه جامع علمی کاربردی بر فعالیت‌های این مراکز و کارکنان آنها تاثیرات منفی خواهد گذاشت و ما تا بخواهیم این نوع شایعات را اثبات کنیم، طول می‌کشد ولی مجددا تاکید می‌کنم من تا وقتی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت می‌کنم برنامه‌های خود را با قوت ادامه خواهم داد.

وی در پایان متذکر شد: حکم من به عنوان رئیس این دانشگاه تا دو سال آینده است.

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد ﺳﻪشنبه 20 شهریور 1397, 08:08:00