تصویب دوره کاردانی حرفه ای زیلوبافی

شصت و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر اخوان بهابادی، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی در روز  یک شنبه مورخ 96/5/22 در محل سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید.

طی این جلسه کلیات 1 دوره در گروه فرهنگ و هنر تحت عنوان دوره کاردانی ناپیوسته حرفه ای "زیلو بافی" پیشنهادی مرکز آموزش علمی کاربردی میبد به تصویب رسید. 

لازم به ذکر است این رشته با تلاش چندماهه کارشناسان مرکز علمی کاربردی میبد و همچنین اساتید و خبرگان این رشته به تصویب رسید. ضمن تشکر از همکاری همه این عزیزان امیدواریم در راستای اعتلای این هنر صنعت مثمر ثمر باشیم. 

 

 

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد یکشنبه 29 مرداد 1396, 12:14:00