کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی مجموعه شناخت مشاغل و هدایت شغلی در روز پنج شنبه مورخ 1396/11/5 در سالن همایش واحد استانی برگزار می گردد. دانشجویان و اساتید می توانند در این کارگاه شرکت کنند. آدرس یزد سه راه تعاون مجتمع ادارات دانشگاه علمی کاربردی 

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد چهارشنبه 04 بهمن 1396, 08:17:00