برنامه هفتگی کارشناسی الکترونیک صنعتی ترم اول

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

امتحان

روز

ساعت

1

ریاضی2

3

غنی پور

یکشنبه

18-15

 

2

تفسیر قرآن

2

اقبال

یکشنبه

20-18

 

3

محاسبات عددی

2

آقایی

چهارشنبه

20-18

 

4

اصول میکرو

3

دهقانی

پنجشنبه

18-15

 

5

مهارتهای مسئله یابی

2

دهقانی

پنجشنبه

20-18

 

6

مدارهای الکتریکی

3

 

 

 

 

7

زبان تخصصی2

2

 

 

 

 

8

کاربینی

1

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی حسابداری  ترم یک

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

امتحان

پیشنیاز

روز

ساعت

1

ریاضی

2

غنی پور

یکشنبه

18-15

 

 

2

تفسیر(خواهران)

2

زارع

یکشنبه

20-18

 

 

تفسیر(برادران)

اقبال

3

برنامه ریزی و توسعه

2

خدم الحسینی

دوشنبه

17-14

 

 

4

حقوق بازرگانی پیشرفته

2

بیکی

دوشنبه

20-17

 

 

5

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

2

کلانتر

سه شنبه

17-14

 

 

6

مدیریت مالی پیشرفته

2

ملاحسینی

سه شنبه

20-17

 

 

7

زبان تخصصی1

2

رنجبر

پنجشنبه

16-14

 

 

8

اندیشه اسلامی2

2

آقایی

پنجشنبه

18-16

 

 

9

مهارتهای مسئله یابی

2

دهقانی

پنجشنبه

20-18

 

 

10

کاربینی

1

کریمی

 

 

 

 

11

ورزش(خواهران)

1

مومنی

شنبه

12-10

 

 

ورزش (برادران)

دهقانی

پنجشنبه

14-12

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی حقوق ترم یک

 

 

                                  

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

 

امتحان

روز

ساعت

1

حقوق مدنی5

3

 

 

 

 

2

حقوق املاک پیشرفته

2

هاشم زاده

چهارشنبه

17-13

 

3

انقلاب اسلامی

2

زارع

یکشنبه

16-14

 

4

تاریخ اسلام

2

عابدنیا

یکشنبه

18-16

 

5

متون حقوقی

2

حسینی نسب

دوشنبه

20-18

 

6

حقوق اساسی2

2

هاشم زاده

سه شنبه

20-18

 

7

مدیریت کسب وکار

2

دهقانی

پنجشنبه

16-14

 

8

اندیشه اسلامی2

2

آقایی

پنجشنبه

18-16

 

9

آیین دادرسی مدنی3

2

دهقانی

شنبه

20-16

 

10

کاربینی

1

هاشم زاده

 

 

 

 
 

برنامه هفتگی کاردانی برق صنعتی ترم یک

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

 

امتحان

روز

ساعت

1

فیزیک مغناطیس

2

ضیایی

شنبه

19-17

 

2

فارسی

3

فیاضی

یکشنبه

19-16

 

3

ایمنی و بهداشت

2

صالح

دوشنبه

18-16

 

4

کاربرد فناوری اطلاعات

2

اردویی

دوشنبه

20-18

 

5

کارآفرینی

2

دهقانی

سه شنبه

20-18

 

6

تربیت بدنی

1

دهقانی

پنجشنبه

12-10

 

7

مبانی کامپیوتر

2

فلاحیان

پنجشنبه

14-12

 

8

کارگاه  مبانی کامپیوتر

1

فلاحیان

پنجشنبه

17-14

 

9

ریاضی

3

شاطرآقایی

پنجشنبه

20-17

 

10

کاربینی

1

نوری

 

 

 

 

کارگاه عمومی برق

1

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کاردانی کامپیوتر ترم یک

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

 

امتحان

روز

ساعت

1

برنامه نویسی مقدماتی

3

 

 

 

 

2

ریاضی عمومی

3

شاطرآقایی

پنجشنبه

20-17

 

3

زبان ماشین

2

محیطی

دوشنبه

16-14

 

4

اخلاق حرفه ای

2

زارع

پنجشنبه

17-15

 

5

کارگاه کامپیوتر1

1

 

 

 

 

6

کارگاه کامپیوتر2

1

 

 

 

 

7

کارآفرینی

2

دهقانی

سه شنبه

20-18

 

8

فارسی

3

فیاضی

یکشنبه

19-16

 

9

دانش خانواده

2

امامی

شنبه

20-18

 

10

کاربینی

1

محیطی

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کاردانی حسابداری ترم یک

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

 

امتحان

روز

ساعت

1

حسابداری خدماتی بازرگانی

3

زارعشاهی

شنبه

18-14

 

2

دانش خانواده

2

امامی

شنبه

20-18

 

3

حقوق بازرگانی

2

بیکی

یکشنبه

16-14

 

4

فارسی

3

فیاضی

یکشنبه

19-16

 

5

مبانی سازمان و مدیریت

2

کریمی

دوشنبه

18-16

 

6

کاربرد فناوری اطلاعات

2

اردویی

دوشنبه

20-18

 

7

اقتصاد خرد

3

خدم الحسینی

پنجشنبه

17-14

 

8

ریاضی

2

شاطرآقایی

پنجشنبه

20-17

 

9

کاربینی

1

زارعشاهی

 

 

 

 

برنامه هفتگی کاردانی حقوق ترم یک

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

 

امتحان

 

روز

ساعت

 

1

حقوق اساسی1

2

پورحسنی

شنبه

18-16

 

 

2

آیین دادرسی مدنی1

2

پورحسنی

شنبه

20-18

 

 

3

مقدمه علم حقوق

2

هاشم زاده

یکشنبه

18-16

 

 

4

حقوق جزای عمومی1

2

خدمه باشی

یکشنبه

20-18

 

 

5

اصول فقه1

2

میرابوطالبی

دوشنبه

18-16

 

 

6

کاربرد فناوری اطلاعات

2

اردویی

دوشنبه

20-18

 

 

7

کارآفرینی

2

دهقانی

سه شنبه

20-18

 

 

8

اندیشه اسلامی1

2

آقایی

پنجشنبه

16-14

 

 

9

حقوق مدنی1

1

خلفایی

پنجشنبه

17-16

 

 

10

حقوق تجارت1

1

خلفایی

پنجشنبه

18-17

 

 

11

تربیت بدنی(گروه خواهران)

1

مومنی

شنبه

10-8

 

 

دهقانی

پنجشنبه

12-10

 

تربیت بدنی(گروه برادران)

 

12

کاربینی

1

هاشم زاده

 

 

 

 
 
 
 

برنامه هفتگی کارشناسی عمران ترم اول

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز برگزاری کلاس

 

امتحان

روز

ساعت

1

آز تکمیلی بتن

1

فلاح

شنبه

17-14

 

2

آز مصالح ساختمانی

1

فلاح

شنبه

20-17

 

3

ریاضی

3

غنی پور

یکشنبه

17-14

 

4

تفسیر

2

اقبال

یکشنبه

20-18

 

5

کارگاه جوشکاری

1

گلشن

دوشنبه

19-15

 

6

فناوری قالبندی

2

فلاح

سه شنبه

18-14

 

7

عناصرو جزئیات ساختمان

2

عراقی

سه شنبه

20-18

 

8

مدیریت کسب وکار

2

دهقانی

پنجشنبه

16-14

 

9

اندیشه اسلامی2

2

آقایی

پنجشنبه

18-16

 

10

مقاومت مصالح2

2

کارگرزاده

پنجشنبه

20-18

 

11

ورزش

1

دهقانی

پنجشنبه

14-12

 

 

کاربینی

1

فلاح

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد شنبه 14 مهر 1397, 10:15:00