انتخابات انجمن علمی

قابل توجه دانشجویان گرامی انتخابات انجمن علمی دانشجویان یکشنبه 24 اردیبهشت96 برگزار می گردد دانشجویان جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ چهارشنبه مورخ20 اردیبهشت 96 به واحد فرهنگی مرکز آقای نامجوفر مراجعه نمایند

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد دوشنبه 18 ارديبهشت 1396, 13:38:00