دانشجویان گرامی جهت ارائه هرگونه نظر، ایده و طرح در زمینه های مختلف فرهنگی - ورزشی و ... به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 32357353 تماس بگیرید. امید است با ارائه نظرات خود ما را در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه و با نشاط کردن این محیط یاری نمایید.