امتحان معرفی به استاد

امتحان معرفی به استاد چهارشنبه 4 اسفند ساعت 10 برگزار می گردد.

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد شنبه 30 بهمن 1395, 10:39:00