المپیاد ورزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به برگزاری اولین المپیاد ورزشی دانشگاه های استان یزد ، دانشجویانی که تمایل به شرکت در المپیاد مذکور دارند حداکثر تا تاریخ 25 آبان جهت ثبت نام در وقت اداری به آقای مسلم زارع و عصر ها به خانم صادقیان و قانعی مراجعه فرمایید.

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد شنبه 22 آبان 1395, 08:40:00