المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان به صورت انفرادی و به میزبانی همدان برگزار می گردد.

رشته های برگزاری:

دختران : تنیس روی میز- بدمینتون - شنا - دوومیدانی - تکواندو- تیراندازی - شطرنج - کاراته

پسران : تنیس روی میز - بدمینتون - شنا - دوومیدانی - تکواندو - کشتی آزاد - شطرنج - کاراته - جودو

دانشجویانی که در این رشته ها توانایی دارند حداکثر تا تاریخ 07/04/1396 به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

تاریخ مسابقات 

دختران : اول تا ششم مردادماه

پسران : هشتم تا سیزدهم مرداد ماه

ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد یکشنبه 04 تير 1396, 09:21:00