اسامی دانشجویان رتبه اول نیمسال دوم 94-95

دانشجویان برتر جهت تخفیف شهریه فرم مربوطه را ازقسمت فرم ها داخل همین سایت پرینت گرفته و پس از تکمیل تحویل واحد مالی مرکز دهید

مقطع کاردانی:

نام ونام خانوادگی

رشته

ورودی

معدل

فاطمه قانعی یخدان

حقوق-دستیاری قضایی

نیم سال اول 95-94

16.82

مهدیه پوررجبی فیروزآبادی

حسابداری-حسابرسی

نیم سال اول 95-94

20

حسین پورخاتمی

حقوق-حقوق ثبتی

نیم سال اول 95-94

19.8

احمدرضا کارگربیده

برق صنعتی

نیم سال اول 95-94

19

حسن عبدالهی فیروزآبادی

آزمایشگاه سرامیک

نیم سال اول 95-94

19.89

ملیحه علی زاده بفرو

معماری

نیم سال اول 95-94

18.57

ابوالفضل زارعی محمود آبادی

حقوق-دستیاری قضایی

نیم سال دوم 94-93

 

18.95

 

محمدرضا زارع ده آبادی

حسابداری-حسابرسی

نیم سال دوم 94-93

19.83

 

خدیجه غنی پورمیبدی

 

حسابداری-حسابداری صنعتی

نیم سال دوم 94-93

 

19.9

 

مجتبی زارع شاهی شاهجهان آباد

برق صنعتی

نیم سال دوم 94-93

16.63

 

مهدی کارگرشورکی

نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

نیم سال دوم 94-93

18.86

کمال شاکراردکانی

حقوق-دستیاری قضایی

نیم سال دوم 95-94

18.13

بهاره زارع مهرجردی

حسابداری-حسابرسی

نیم سال دوم 95-94

19.84

 

مهدی قهرمانی

حقوق-حقوق ثبتی

نیم سال دوم 95-94

20

رضا برهانی

برق صنعتی

نیم سال دوم 95-94

19.16

محمد عبداللهی

آزمایشگاه سرامیک

نیم سال دوم 95-94

18.42

سیدمحمد موسوی

معماری

نیم سال دوم 95-94

16.96

علی کارگر شورکی

حقوق-دستیاری قضایی

نیمسال اول 94-93

19.48

 

مهدیه شامحمدی مهرجردی

حسابداری-حسابرسی

نیمسال اول 94-93

17.18

 

محمدحسین باقری محمودآبادی

حقوق-حقوق ثبتی

نیمسال اول 94-93

16.25

 

ابوالفضل  صفائی فیروز آبادی

برق صنعتی

نیم سال اول 94-93

17.67

 

 
 
مقطع کارشناسی

نام ونام خانوادگی

رشته

ورودی

معدل

آزاده زارعی محمود آبادی

 

حسابداری-حسابداری مالی

نیم سال اول 94-93

 

19.91

 

فاطمه برزگری خانقاه

 

حسابداری-حسابرسی

نیم سال اول 94-93

 

18.53

 

مهدی اکبرزاده ده آبادی

 

حسابداری-حسابدری صنعتی

نیم سال اول 94-93

 

19.42

 

فاطمه نصیرانی فیروزآبادی

 

حسابداری-حسابداری مالی

نیم سال اول 95-94

 

18.67

 

محمدجواد دهقانی فیروزآبادی

 

فناوری اطلاعات

 

نیم سال اول 95-94

 

19.81

 

محمدکاظم دهقانی فیروزآبادی

 

الکترونیک صنعتی

 

نیم سال اول 95-94

 

18.74

 

مهدی علینقی ندوشنی

 

تاسیسات حرارتی و برودتی

 

نیم سال اول 95-94

 

18.3

 

داود برزگر بفروئی

 

عمران-ساختمان سازی

 

نیم سال اول 95-94

 

15.87

 

الهام زارع ده آبادی

 

حسابداری-حسابداری مالی

نیم سال دوم 94-93

 

19.78

 

اکرم رضائی

 

فناوری اطلاعات

 

نیم سال دوم 94-93

 

19.05

 

علی امامی میبدی

 

الکترونیک صنعتی

 

نیم سال دوم 94-93

 

18.82

 

حمیدرضا ابراهیمی شمس آباد

 

عمران-ساختمان سازی

 

نیم سال دوم 94-93

 

18

 

علی زارعی محمودآبادی

 

حسابداری-حسابداری مالی

نیم سال دوم 95-94

 

19.66

 

عماد صالح نژاد

 

فناوری اطلاعات

 

نیم سال دوم 95-94

 

17.88

 

حمید شبانی

 

الکترونیک صنعتی

 

نیم سال دوم 95-94

 

17.7

 

علیرضا  زارع ده آبادی

 

عمران-ساختمان سازی

 

نیم سال دوم 95-94

 

18.59

 

 
 
ارسال شده توسط روابط عمومی دانشگاه علمی کابردی میبد شنبه 26 تير 1395, 11:15:00